Sistēmas ūdens atsāļošanai (atgriezeniskā osmoze)

Atgriezeniskā osmoze – ūdens izplūšana cauri membrānai no lielākas koncentrācijas šķīdumu mazāk koncentrētā šķīdumā, kad iedarbojas spiediens, kurš ir lielāks nekā abu šķīdumu osmotiskā spiediena starpība.

Rūpnieciskās ūdens attīrīšanas un ūdens sagatavošanas atgriezeniskās osmozes sistēmas pielietojuma mērķis:
Ūdens atsāļošana (demineralizācija) – izšķīdušo vielu attīrīšanas process no ūdens ar membrānas metodi

Ūdens atsāļošana – ūdens sagatavošanas process ar mērķi samazināt izšķīdušo sāļu koncentrāciju ūdenī līdz iestatītajai vērtībai. Atsāļošanas būtība ir sāļu attīrīšana no ūdens, lai tas kļūtu piemērots lietošanai kā dzeramais, tehnoloģiskais vai atdzesēšanas ūdens.
Atgriezeniskās osmozes sistēmu pielietojuma joma:
ūdens membrānas attīrīšana tiek pielietota pārtikas, metalurģijas, naftas ķīmijas, farmācijas, parfimērijas un citu rūpniecības nozaru uzņēmumos, katlumājās un citos komunālās saimniecības objektos.

Filtrējošais materiāls atgriezeniskās osmozes iekārtās:
Augstas kvalitātes kompozītmembrānas ar selektivitāti līdz 99,9%.

Membrānu tipu un marku nosaka, ņemot vērā prasības apstrādātā ūdens kvalitātei un ūdens atsāļošanas sistēmas konstrukcijai.

Atgriezeniskās osmozes darbības vadīšana:
Automātiskā ar elektroniski programmējamu kontrolleru.

Atgriezeniskās osmozes sistēmas komplektācija*:

 • rāmis no nerūsošā tērauda

 • panelis vadīšanas bloka izvietošanai un iekārtas elektriskajai barošanai (materiāls: polipropilēns PP vai polivinilhlorīds PVC)

 • prefiltrs (filtrācijas līmenis 5 mikroni)

 • augstspiediena sūknis

 • augstspiediena korpusi

 • membrānas moduļi

 • manometri

 • spiediena slēdži

 • patēriņa mērītāji

 • adatu vārsti

 • solenoīda vārsti

 • lodveida vārsti

 • ūdens provju ņemšana krāni

 • atgaitas vārsts

 • elektroniskais mikroprocesoru kontrollers

 • elektrosadales panelis

Papildu opcija: membrānu ķīmiskās attīrīšanas sistēma, membrānu un cauruļvadu dezinfekcijas vai konservācijas sistēma, kas ietver sūkni, 120 l tvertni, trīs pozīciju vārstu un izlaišanas vārstu.

Atgriezeniskās osmozes sistēmas darbības princips:
Sistēmas darbības principa pamatā ir ūdens plūsmas izplūšana spiediena ietekmē cauri puscaurlaidīgām membrānām. Rezultātā šī ūdens plūsma sadalās divās plūsmās: viena

daļa ūdens (FILTRĀTS - PERMEATE) praktiski pilnīgi tiek atsāļots un tiek novirzīts lietošanai, otra tā daļa, kas satur sāli (KONCENTRĀTS - CONCENTRATE) tiek nopludināta kanalizācijā. Lai paaugstinātu filtrāta izejas procentu, daļēji tiek izmantots koncentrāts, kas tiek padots atgriezeniskās osmozes sistēmas ieejā.

Uzmanību!

Sistēmas ražīgums (filtrāta plūsma) atkarīgs no temperatūras un ūdens spiediena membrānās. Ja mainās izejas ūdens temperatūra, sistēmas ražīgums mainās pēc šāda aprēķina: ±1°С no aprēķinātā par ± 3%.

Filtrāta sāls saturs minētajām sistēmām nepārsniedz 25 mg/l.

Citiem ieejas ūdens veidiem (virsmas, piejūras urbuma, jūras, notekūdeņu) un/vai augstākām prasībām filtrāta sāls saturam nepieciešams īpašs atgriezeniskās osmozes sistēmas aprēķins.

Pretspiediens pēc atgriezeniskās osmozes iekārtu uzstādīšanas nedrīkst pārsniegt 0,7 – 1,0 atmosfēru.

Pamatprasības izejas ūdens kvalitātei atgriezeniskās osmozes standartsistēmai:
Diapazoni un maksimāli pieļaujamie ieejas ūdens koncentrācijas rādījumi atgriezeniskās osmozes standartsistēmām, kas paredzētas dzeramā ūdens (ūdensvada ūdens) apstrādāšanai (attīrīšanai)*:

рН - 4 - 11

duļķainums – 0,1 mg/l (0,2 NTU)

nogulu blīvuma indekss** (SDI) – 3,0

kopējā cietība*** - 0,2 mg-ekv/l

dzelzs kopējā (Fe) - 0,1 mg/l

mangāns (Mn) – 0,05 mg/l

oksidējamība – 0,5 mg O2/l

brīvais hlors – 0,1 mg/l

kālija permanganāts (KMnO4) – 10 mg/l

silīcijs (SiO2) – 22 mg/l

maksimālais sāls saturs (TDS) – 1000 mg/l

temperatūra – 1 – 35 оС

*) – ūdens kvalitāte pēc apstrādes ar atsāļošanas sistēmu atkarīga no apstrādājamā ūdens parametriem
**) – šai gadījumā atgriezeniskās osmozes ķīmisko skalošanu skaits ir minimāls. Membrānu ražotājs ievieš ierobežojumus šim rādījumam līdz 5.
***) – Izmantojot antiskalantus, ūdens kopējās cietības vērtība var sasniegt 15 – 20 mg-ekv/l

Atgriezeniskās osmozes sistēmu pielietojuma pamatnoteikumi:

Darba spiediens – no 3.0 – 6,0 atm

Elektriskie parametri – 380 V, 50 Hz, 1-45 kW

Gaisa temperatūra telpā – 5-45 оС

Mitrums – ne vairāk kā 70%

Drenāžas sistēmas un akumulējošās tvertnes esamība


Pēdējie projekti

 • 0022_Bueltmannshof_01-2-.jpg
 • 0035_WPS_Raum.jpg
 • 0056_Solar_WI38472-1-.jpg
 • 416_DSC7952-1-.jpg
 • 416_DSC8114-1-.jpg
 • 6143__R2M5436.jpg
 • 6169_Bayreuth_Keller03.jpg
 • 6277_ISS_Dome_Keller_1.jpg
 • 6304_Speicher-1-.jpg
 • Kesselhaus_MA_001.jpg
 • IMG_6936.jpg
 • IMG_6938.jpg
 • IMG_6941.jpg
 • IMG_6943.jpg
 • IMG_6945.jpg

P.S. Mūsu partneri:

Karme Filtrs Latvija; Sep Latvija; Robert Bosch Deutschland; Cameron USA.; GWC Water Consultant GmbH; CIB UNIGAS S.p.A.; EKOL, spol. s r.o.; CS Combustion Solutions GmbH