Reaktīvas jaudas kompensators

Reaktīvas jaudas kompensators

Mūsdienās, kad pastāvīgi paaugstinās energonesēju cenas, elektroenerģijas pareizas un ekonomiski pamatotas izmantošanas jautājums ir īpaši svarīgs un ļoti, ļoti aktuāls.

Patērētāju tīklu optimizēšana ļauj samazināt elektroenerģijas izmaksas, atslogot elektrotīklus un uzlabo elektroenerģijas kvalitāti, tādējādi sekmējot uzņēmumu stabilu un kvalitatīvu elektroapgādi.

Firma “SYSTEMELECTRIC” kopš 1975. gada konsekventi specializējas elektrības patērētāju tīkliem optimizētās reaktīvās jaudas kompensācijas jautājumos un šai laikā kļuvusi par starptautiski atzītu firmu grupu, kurā iekļauta arī meitasuzņēmums “ELECTRONICON”

Patlaban firma “SYSTEMELECTRIC” ir viena no vadošajām nozarē un ieguvusi lielu pieredzi šo problēmu kompleksā risināšanā ar sistēmisku pieeju: no tehniskajām konsultācijām, tīklu diagnostikas un analīzes līdz specializētā aprīkojuma ražošanai, piegādei, montāžai un iestatīšanai

Patlaban mēs sadarbojamies ar partneriem un piegādājam mūsu produkciju ne tikai uz Eiropas Savienības valstīm, Rietumeiropu un Austrumeiropu, bet arī tālu aiz tās robežām: ASV, Ķīnu, Sīriju, Indonēziju, Taizemi un citām valstīm.

Lūk, daži mūsu darbības virzieni:

 • Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas

Automātiskās un pieslēgumiem gatavās zemsprieguma iekārtas skapjos vai kā komplekts elektromontāžas firmām un elektroiekārtu ražošanas rūpnīcām. Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas ar droselēm vai bez droselēm, pārslēdzamas ar kontaktoriem vai tiristoru pārslēdzējiem (dinamiskā kompensācija). Tiek piegādātas kompaktā vai moduļu formas variantā. Moduļu tehnika ir nākotnes koncepcija, šīs iekārtas ļauj viegli palielināt jaudu un tiek piegādātas jebkuras sistēmas skapjiem ar jebkurām elektrosadales sistēmām, tā nodrošinot plānošanas drošumu.

Sistēmas komponentu pārdomāta salikšana un vieglā montāža dod iespēju ietaupīt naudu jau uzsākot montāžas un salikšanas darbus.

Iekārtas ar absorbcijas filtriem, pasīvie un aktīvie filtri

gatavas pieslēgšanai vai kā komplekts elektromontāžas firmām un rūpnīcām, ar vai bez automātiskās regulēšanas, pārslēdzamas ar kontakteriem vai tiristoru pārslēdzējiem.

Reaktīvās jaudas automātiskie regulētāji un mērīšanas iekārtas

Reaktīvās jaudas automātiskie regulētāji ar daudzfunkciju displeju un inteliģentu pieslēguma, regulēšanas un drošuma koncepciju (dažādas grupas). Mērīšanas iekārtas, maksimuma iekārtas, tīkla analizatori, energomenedžmenta sistēmas un citi.

Spēka kondensatori, komponentes un rezerves daļas

Zema un vidēja sprieguma kondensatori līdz 11 kV, droši apkārtējai videi,

pašatjaunojošies ar zemiem zudumiem, ar augstu elektrisko izturību un aizsardzību no pārslodzes, tips MKP (metāla plēve, ar gāzi pildītie: MKP-S – standarta, MKP-L pastiprinātā variantā) vai MKPP-HLV (metāla plēves, ar kompaundu pildītie, kas ir ļoti ilgmūžīgi un ar paaugstinātu noturību skarbos ekspluatācijas apstākļos, piemēram, dinamiskajā kompensācijā).

Filtrējošo loku droseles ar augstu elektrisko izturību un zemiem siltuma zudumiem.

Pārslēdzošā aparatūra kondensatoru baterijām – kontaktori vai dinamiskie pārslēdzēji, viegli pieslēdzami un ar ilgu lietošana termiņu.

Pieslēguma armatūra, izlādes moduļi un citas

Servisa apkalpošana un pakalpojumi

Konsultācijas, tīkla parametru mērījumi un analīze ar tehniskā lēmuma sastādīšanu, elektroapgādes problēmu risināšana, nomātās iekārtas, tehniskā apkalpošana, izmēģinājumi, nolietotā aprīkojuma remonts un nomaiņa.

Mēs esam pārliecināti, ka mūsu produkcija un servisa pakalpojumi Jūsu firmai nodrošinās milzu labumu un tāpēc mēs priecāsimies par mūsu iespējamo sadarbību.

Ja esat ieinteresēti, lūdzam sūtīt pieprasījumu par Jūs interesējošo produkcijas veidu.

Aicinām iepazīties ar mūsu interneta vietni: www.system-electric.de, kurai diemžēl pagaidām ir tikai vecais variants un nav versijas krievu valodā, mēs patlaban nodarbojamies ar vietnes modernizēšanu, tomēr ir vērts to apskatīt vispārēja priekšstata gūšanai.

Mūsu produkciju visērtāk apskatīt produktu grupās.

Piemēram: B – automātiskās bezdroseļu un pieslēgšanai gatavās reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas centralizētai kompensēšanai maiņstrāvas tīklos, kas nav noslogoti vai nepilnīgi noslogoti ar augstākajām harmonikām kompaktā vai moduļu formā B1 vai B2. BV1 un BV2 ir tāda pat iekārtas, tikai ar droselēm, kuras vairāk piemērotas ekstremāliem apstākļiem, kādos darbojas mašīnbūves, ķīmijas nozares, kalnrūpniecības aprīkojums un citi.

Pirms izvēlēties iekārtas sarežģītām elektroapgādes shēmām, vēlams uzzināt visu elektroiekārtu un elektropiedziņu tehniskos datus, vienkāršajām shēmām var pietikt ar informāciju par noteikto jaudu, vienlaikus ieslēgšanās koeficientu un summāro un esošo Cos φ.

Reaktīvā strāva, slodzes virsotnes un neapmierinošā tīklu kvalitāte – iespēja izvairīties no izdevumiem un riska faktoriem

Jums radies jautājums: vai tiešām tas ir mans temats? Atbilde uz šādu jautājumu ir nepārprotama: jā! Vai darbojaties tirdzniecībā, nelielā ražotnē vai industrijā – visiem jātaupa enerģijas izmaksas: lai sasniegtu ilgstošus un labus darba rezultātus katrā darbavietā, visiem nepieciešama elektroapgādes sistēma ar optimālu strāvas un sprieguma kvalitāti, bet projektējot – nedārgi un droši risinājumi. Diemžēl daudzām firmām tik dabiska pieeja nav pašsaprotama. Izmaksu samazināšanas potenciāls nereti tiek noteikts nejauši, bet par elektroenerģijas kvalitāti aizdomājas vien tad, kad atklājas aprīkojuma ekspluatācijas, produkcijas kvalitātes problēmas, ražošanas procesu novirzes, aprīkojuma bojājumi vai citādi kaitējumu draudi.

Reaktīvās jaudas kompensācija atslogo ne tikai rēķinu par elektroenerģiju

Reaktīvā jauda nepieciešama magnētiskā lauka veidošanai. Bez reaktīvās strāvas nedarbojas neviens elektromotors, nestrādā transformatori, nekvēlo ar gāzi pildītās spuldzes un nedarbojas datortīkls. Tomēr reaktīvā strāva noslogo ģeneratorus un elektroenerģijas pārvades un sadales sistēma un parasti tiek iekļauta elektroapgādes organizāciju rēķinos par elektroenerģiju, turklāt var veidot lielu daļu šo izmaksu. Slodzes reaktīvās jaudas kompensēšana (jaudas koeficienta paaugstināšana) dod iespēju viegli ietaupīt no 5 līdz 20% izmaksu par elektroenerģiju atkarībā no patērētāju struktūras. Turklāt pareiza un problēmorientēta iekārtas izvēle ļauj:

Atslogot pārvades sistēmas un transformatorus, sadales punktu elektroietaises un pievades kabeļus

Samazināt siltuma zudumus un tēriņus iekārtām vai samazināt nevajadzīgi augstās izmaksas ražošanas paplašināšanai

Izvairīties no sprieguma kritumiem un samazināt asimetriju un triecienslodzi tīklā

Uzlabot elektroenerģijas kvalitāti un samazināt augstāko harmoniku līmeni

Padarīt enerģētikas tīklu un patērētājus drošākus un ekonomiskākus

Apskatīsim izteiksmīgu piemēru: pievads ar 100 kW jaudu ar barošanas spriegumu 400 V un Cos φ = 0,55 patērē no elektroiekārtas strāvu 263 A. Kompensējot elektroiekārtu līdz Cos φ = 0,9, patērējamā strāva samazinās no 263 A līdz 162 A. Tādējādi kompensēto iekārtu var aprīkot ievērojami mazākai strāvai, proti, 100 kW slodzes vietā tai var pieslēgt 165 kW lielu slodzi. Materiālu izmaksas vien, ja Cos φ = 0,55 salīdzinājumā ar Cos φ = 0,9, palielinās 2,7 reizes. Tas pats attiecas arī uz zudumiem, kuri ir tieši 2,7 reizes lielāki, tāpēc tie jāapmaksā kā esošā patērētā strāva. Ņemot vērā šos faktus, pamatots ir kompensācijas pielīdzināšana līdz Cos φ = 1, jo reaktīvajai jaudai ir salīdzinoši lielāka vērtība jau nelielu noviržu gadījumā no Cos φ = 1.

Vēl viens blakusefekts:

Jeb 30 -

Vācijā, pateicoties elektroenerģija pārvades zudumu samazinājumam vien un paaugstinot vidējo Cos φ no 0,9 līdz Cos φ = 1, iespējams ietaupīt 4,3 miljardus kWh gadā – tas ir līdzvērtīgs trīs ogļu elektrostaciju darba apjomam ar 2,4 miljonu tonnu CO2 izmešu atmosfērā. Tādējādi reaktīvās jaudas kompensēšana ne tikai atslogo elektroiekārtas un samazina rēķinus par elektroenerģiju, bet arī saudzē apkārtējo vidi. Tas vispārējos vilcienos attiecas arī uz citām valstīm.

No slodzes dārgajiem maksimumiem iespējams izvairīties

Piecpadsmit minūtes var būt pilnīgi pietiekams laiks, lai pilnīgi nevajadzīgi paaugstinātu maksu par elektroenerģiju, jo vairākums energoapgādes organizāciju veic aprēķinus pēc 15 vai 30 minūšu slodzes maksimuma rādījumiem.

Vienkāršs piemērs Vācijai:

Janvārī, maijā un novembrī kādā kokapstrādes rūpnīcā pēc 15 minūšu mērījumiem maksimālā slodze sasniedza 110, 158 un 98 kW. Energoapgādes organizācija aprēķina vidējo slodzes maksimumu 122 kW apmērā, sareizina to ar jaudas tarifu – 145 eiro un iegūst summu 17690 eiro.

Uzstādot attiecīgu maksimuma kontroles iekārtu, šos tēriņus iespējams būtiski samazināt, netraucējot ražošanas procesu. Slodzes samazināšana par 27 kW un vienlaikus maksimuma samazināšana līdz 95 kW ir viegli sasniedzama, un ietaupījums ir 3915 eiro gadā.

Turklāt arī tēriņos un elektroiekārtu noslodzē sasniedzams tāds pat ekonomiskais efekts kā kompensēšanas gadījumā.

Atgriezeniskā iedarbība uz tīklu apdraud strādājošo aprīkojumu un tehnoloģiskos procesus

Augstu attīstīta elektronika un jutīgas ražošanas tehnoloģijas izvirza arvien augstākas prasības elektroapgādes stabilitātei un kvalitātei. No otras puses, arvien pieaugošā elektrouztvērēju daļa ar jaudīgu elektroniku un lielām aktīvās un reaktīvās slodzes svārstībām izraisa arvien biežāku atgriezenisko iedarbību uz tīkliem – tās ir augstākās harmonikas, sprieguma svārstības un nesimetriska slodze tīklā. Problēmu var vēl vairāk saasināt kļūdaina reaktīvās jaudas kompensēšanas iekārtas izvēle.

Augstākās harmonikas ir daudzskaitlīgie veselskaitļu atvasinājumi no 50 Hz tīkla frekvences, piemēram, 150, 250, 350 vai 550 Hz. Daudzi elektrouztvērēji, galvenokārt ar jaudīgu elektroniku, darbojas ar nelineāru raksturlielumu un rada augstākās harmonikas. Pie augstāko harmoniku ģeneratoriem cita starpā pieder: regulējamās piedziņas, nepārtrauktās barošanas aparāti, pusvadītāju metināšanas aparāti, datortehnika, apgaismes iekārtu barošanas tehnika, kā arī transformatori, ar gāzi pildītās spuldzes, sprieguma regulētāji, kopēšanas mašīnas, tāpat televizori, regulējamie putekļu sūcēji, veļas mazgāšanas mašīnas un cita sadzīves tehnika. Augstākās harmonikas noslogo elektroiekārtas un augstas kvalitātes tehnoloģiskās iekārtas, un arvien biežāk kļūst par ražošanas procesu traucējumu iemeslu.

Iespējamā negatīvā iedarbība:

Paaugstināts zudumu apjoms, elektromotoru, transformatoru, kondensatoru, pārslēgšanās tehnikas, kabeļu līniju un pat kvēlspuldžu papildu sasilšana un darbības laika samazināšanās

Elektrisko mašīnu, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu vibrācija un nevienmērīga darbība

Traucējumi regulētāju un automātikas, strāvas taisnotāju, komunikācijas un datoru sistēmu un centralizētās telekomunikāciju vadīšanas darbā

Strādājošo nulles vadītāju pārslodze ar aizdegšanās draudiem augstāko harmoniku vienfāzes avotu darbošanās dēļ.

Neapmierinoša kvalitāte produkcijai, kuras ražošanai nepieciešami konkrēti ražošanas apstākļi

Nākamā problēma – slodzes straujas izmaiņas

Jaudīgā elektronika tiek uzstādīta ātrai to elektrības patērētāju ieslēgšanai un pārslēgšanai, kuriem ir ārkārtīgi augsta reaktīvās jaudas nepieciešamība. Līdztekus ar augstāko harmoniku radīto augsto noslodzi tas bieži izraisa nepieļaujamu sprieguma kritumu, reaktīvās triecienslodzes, tīkla pilnas jaudas asimetriju un uzsitumus. Sekas ir elektroiekārtu pārslodze, traucējumi ražošanā, bojājumi blakusesošajos elektrouztvērējos, kā arī smaga slodze acīm, jo pastāvīgi mainās apgaismojuma spilgtums. Šo problēmu dēļ tālāka šo patērētāju izmantošana var kļūt neiespējama vai rasties nepieciešamība veikt īpašus tīkla atbalsta pasākumus. Kritiskākie elektrības patērētāji cita starpā ir elektroloka plītis, metināšanas automāti, jaukšanas mašīnas, presēšanas aprīkojums, akmeņu smalcinātāji un lifts.

Kā novērst trūkumus?

Vairākumu augstākminēto problēmu var atrisināt ar problēmorientētu kompensēšanu, dažas – ar maksimuma kontroles iekārtu uzstādīšanu. Ja šie pasākumi nav pietiekami rezultatīvi, ir vēl virkne pasākumu no pasīvajiem līdz aktīvajiem filtriem. Kādu pasākumu veikšana ir mērķtiecīga, spēj izlemt tikai speciālists pēc problēmas rūpīgas analīzes.

Kādos termiņos šāds aprīkojums amortizējas?

Ražošanas traucējumi un kvalitātes problēmas elektroenerģijas zemās kvalitātes dēļ un elektroiekārtu pārslodze var ļoti dārgi maksāt.

Šādos gadījumos, bet vēl izteiktāk jaunu iekārtu montāžas laikā, reaktīvās jaudas kompensēšanas, tīkla enerģijas kvalitātes uzlabošanas un slodzes samazināšanās investīciju atmaksāšanās parasti viegli aprēķināma uzreiz – no elektroenerģijas rēķiniem, bet atmaksāšanās laiks parasti ir 1 – 2 gadi.

Profilaktiskā diagnostika un energoapgādes sistēmu un elektroenerģijas rēķinu analīze novērš problēmas veidošanos

Elektroenerģijas apgādes sistēma ar neapmierinošu reaktīvās jaudas kompensēšanu un sliktu elektroenerģijas kvalitāti ir nevajadzīgs izdevumu faktors un neprognozējams riska faktors

Tīkla analīze sistēmā, kura darbojas normāli un bez traucējumiem, tikai pirmajā mirklī šķiet pilnīgi nevajadzīga. Tomēr, apskatot šo pasākumu energoapgādes iekšējās sistēmas profilaktiskās apkalpošanas aspektā, priekšrocības ir saskatāmas uzreiz. Diagnostika dod iespēju jau laikus saskatīt nākotnē iespējamo bojājumu cēloņus un izstrādāt to novēršanas pasākumus.

Ja jau esat saskārušies ar vienu vai vairākām augstākminētajam problēmām, nepieciešams rīkoties nekavējoties; arī šeit ir spēkā noteikums: bojājumu vai atteici vieglāk nepieļaut nekā labot.

Noslēgums

Ievadu apzināti veidojām vienkāršu un īsu. Jums jāsajūt mūsu atbildība par šo problēmu loku – reaktīvā strāva – slodzes maksimums – elektroenerģijas kvalitāte, kas mūs nodarbina arvien biežāk, turklāt ne tikai tāpēc, ka pastāvīgi palielinās jaudīgas elektronikas un jutīgās tehnikas daļa, bet arī sakarā ar enerģētikas tirgus liberalizāciju.

Augsta maksa par reaktīvo jaudu? Dārgi slodzes maksimumi? Pārslogotas elektroietaises? Neizskaidrojami traucējumi energoapgādē? Neapmierinoša elektroenerģijas kvalitāte?Pēdējie projekti

 • 0022_Bueltmannshof_01-2-.jpg
 • 0035_WPS_Raum.jpg
 • 0056_Solar_WI38472-1-.jpg
 • 416_DSC7952-1-.jpg
 • 416_DSC8114-1-.jpg
 • 6143__R2M5436.jpg
 • 6169_Bayreuth_Keller03.jpg
 • 6277_ISS_Dome_Keller_1.jpg
 • 6304_Speicher-1-.jpg
 • Kesselhaus_MA_001.jpg
 • IMG_6936.jpg
 • IMG_6938.jpg
 • IMG_6941.jpg
 • IMG_6943.jpg
 • IMG_6945.jpg

P.S. Mūsu partneri:

Karme Filtrs Latvija; Sep Latvija; Robert Bosch Deutschland; Cameron USA.; GWC Water Consultant GmbH; CIB UNIGAS S.p.A.; EKOL, spol. s r.o.; CS Combustion Solutions GmbH