Proporcionālās dozēšanas kompleksi

Pielietojuma mērķis:
Tiek izmantoti šķidro ķīmisko reaģentu dozēšanai no reaģentu tvertnes ūdensapgādes sistēmas cauruļvados proporcionāli ūdens patēriņam sistēmā.

Pielietojuma jomas:
pārtikas, metalurģijas, naftas ķīmijas, farmācijas, parfimērijas un citās rūpniecības nozarēs, katlumājās un citos komunālās saimniecības objektos, ūdens sagatavošana atgriezeniskās osmozes apstrādāšanai.
Darba vadīšana:
Dozējošā sūkņa ražīgums ir proporcionāls membrānas garumam gājiena frekvencei, kas tiek regulēta no sūkņa priekšējā paneļa. Turklāt ir iespēja mainīt membrānas gājiena frekvenci no ārējās iekārtas (piemēram, ūdens patēriņa skaitītāja). Dozējošā sūkņa darbības režīma izvēle (vadīšana no iekšējās vai ārējās iekārtas) notiek ar slēdža palīdzību.

Darbības princips:
Dozējošā kompleksa svarīgākā daļa ir dozējošais sūknis, kurš ar tajā iebūvētā mikroprocesora palīdzību īsteno dozēšanas procesu un savstarpējo sadarbību ar ārējām iekārtām. Ķimikālijas tiek dozētas, elektromagnēta pulsējošo svārstību ietekme ielokoties elastīgajai un ķīmiski noturīgajai membrānai sūkņa dozējošajā galviņā. Šī membrānas ielocīšanās savienojumā ar vārstu darbību rada iesūcošu un spiediena iedarbību uz ķimikāliju, un rezultātā ķimikālijas tiek iesmidzinātas cauruļvados. Nepieciešamības gadījumā tieši reaģenta tvertnē ar rokas vai elektrisko mikseri tiek veikta ķimikāliju sajaukšana.

Komplektācija:

 • inžektors ķimikāliju ievadei cauruļvados

 • lokanā spiediena caurulīte

 • mikseris (papildu opcija)

 • dozējošais sūknis

 • tvertne reaģentiem

 • iesūcošais mezgls


Izpildījuma varianti:


Standarta komplekss paredzēts darbam ar neagresīvām vidēm (temperatūra zem 30 °С).

Komplektējošo daļu speciālā izpildījuma varianti:

 • darbam ar agresīvajām vidēm (dozējošais sūknis, inžektors, reaģenta tvertne)

 • darbam ar karstu ūdeni (inžektors, skaitītājs)

 • darbam ar gāzes veidojošiem ķīmiskiem reaģentiem (dozējošais sūknis ar autodegazāciju)

Piebilde. Dozējošo kompleksu speciālu konfigurāciju veidošana. Uz tādu iekārtu pamata, kuras iekļautas dozējošajos kompleksos, mērījumu aparatūrā (ūdens rādījumu mērīšanas iekārtas: pH, redoksa potenciāls, brīvais hlors, elektrovadītspēja) un cauruļvados un noslēgarmatūrā, tiek veidotas dažādas dozējošo kompleksu konfigurācijas ar atgriezenisko saikni saskaņā ar ūdens rādījumiem, tai skaitā arī saskaņā ar Pasūtītāja specifikācijām.


Pēdējie projekti

 • 0022_Bueltmannshof_01-2-.jpg
 • 0035_WPS_Raum.jpg
 • 0056_Solar_WI38472-1-.jpg
 • 416_DSC7952-1-.jpg
 • 416_DSC8114-1-.jpg
 • 6143__R2M5436.jpg
 • 6169_Bayreuth_Keller03.jpg
 • 6277_ISS_Dome_Keller_1.jpg
 • 6304_Speicher-1-.jpg
 • Kesselhaus_MA_001.jpg
 • IMG_6936.jpg
 • IMG_6938.jpg
 • IMG_6941.jpg
 • IMG_6943.jpg
 • IMG_6945.jpg

P.S. Mūsu partneri:

Karme Filtrs Latvija; Sep Latvija; Robert Bosch Deutschland; Cameron USA.; GWC Water Consultant GmbH; CIB UNIGAS S.p.A.; EKOL, spol. s r.o.; CS Combustion Solutions GmbH